FAQs Complain Problems

वडा न : ९

वडा नं. ९ को कर्मचारी विवरण
 क्र.सं.    नाम, थर  पद  सम्पर्क नं.                                       कार्यालय नं.
 राम कृष्ण भट्टराई                                   अध्यक्ष  ९८०३८४५७५७
 ९८०२०३५२८३
 ०१-४०३४२२२
प्रवला श्रेष्ठ   वडा सचिव ९८५११७३८१०
 मुना पौडेल  वडा प्राविधिक  ९८४१८३४५११
 सुशिल लुईटेल  सहायक कम्प्युटर अपरेटर                                     ९८४३००४६०५
 माया तामाङ  सहायक कम्प्युटर अपरेटर   ९८५१२००५३६
 सोनि थापा   सहायक कम्प्युटर अपरेटर   ९८६०४३७५२१
 रेवती भट्टराई  समाजिक परिचालक  ९८४१६८७८६५
 सरिता भट्टराई  कार्यालय सहयोगी  ९८४०६४६०२७
Undefined
Ward Contact Number: 
०१-४०३४२२२
Weight: 
9