FAQs Complain Problems

कोभिड -१९ संक्रमित संख्य अपडेट

 वडा     संक्रमित संख्या   पुरुष संक्रमित संख्या   महिला  संक्रमित संख्या   मूत्यु भएको   सम्पर्क विहिन   निको भएको   होम आईसुलेशन   अस्पतालमा रहएको   जम्मा  
५६ ३८ १८ १२ ३६ ४४

८५ ४९ ३६ १४ ६३ ७१
१४८ १०३ ४५ ४९ ७३ २६ ९९
१२६ ६९ ५७ ४८ ६८ ७७
३८ २५ १३ १५ १८ २१
२१ १७ १० ११
१५ १०
११
१० ३३ १९ १४ २६ ३२
                   
जम्मा ५३५ ३३७ १९८ १६३ ३०३ ६५ ३६८