FAQs Complain Problems

योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

     क्र.सं.   पद  नाम,थर  कामको जिम्मेवारी  सम्पर्क नंम्बर E-mail
       बरिष्ठ इञ्जिनियर (आठौं)       कञ्चन खनाल           योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रमुख  ९८४९८२७१६८  yojana@nagarjunmun.gov.np
इञ्जिनियर      बिमोचन भण्डारी   अनुगमन तथा मूल्यांकन तथा नक्सा सिफारीस सम्बन्धि कार्य  ९८४१५७३२०१  yojana@nagarjunmun.gov.np
  शाखा अधिकृत सातौं  सीता घिमिरे  योजना सम्बन्धि कार्य ९८४१०९२८१७ sahakari@nagarjunmun.gov.np
  इञ्जिनियर शम्भुराज श्रेष्ठ  भवन तथा नक्सापास सिफारीस सम्बन्धि कार्य  ९८५११०५८२० naksha@nagarjunmun.gov.np
शाखा अधिकृत (छैटौं)  नारायण प्रसाद तिमिल्सिना  भूमि व्यबस्थापन सम्बन्धि कार्य  ९८५१२१८०७५ store@nagarjunmun.gov.np
  इञ्जिनियर सन्दीप गिरी  अनुगमन , मूल्यांकन सम्बन्धि कार्य ९८४१४१२१०१ yojana@nagarjunmun.gov.np
  रोजगार संयोजक  ईश्वरी श्रेष्ठ  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम  ९८४१७६५९७२ pmemployment@nagarjunmun.gov.np
  सहायक पाचौं  प्रदिप लामिछाने  विपद सम्बन्धि कार्य  ९८४११५१७१६ store@nagarjunmun.gov.np
सहायक पाचौं कल्याणी घिमिरे योजना शाखा  ९८४३३५५८८४ yojana@nagarjunmun.gov.np
  प्राविधिक सहायक (पाचौं)   दिनेश दुलाल  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ९८६०१७६८४७ pmemployment@nagarjunmun.gov.np
  रोजगार सहायक (पाचौं)  सिर्जना अधिकारी  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम   pmemployment@nagarjunmun.gov.np
  सवइञ्जिनियर राजन सुवेदी  अनुगमन , मूल्यांकन सम्बन्धि कार्य   yojana@nagarjunmun.gov.np
  अमिन (चौंथौ)  यमुना जोशि  भूमि व्यबस्थापन सम्बन्धि कार्य ९८५११०१२७१ yojana@nagarjunmun.gov.np