News and Notices

आ.व २०७४/७५ को बार्षिक आन्तरिक आम्दानी

आ.व २०७४/७५ को बार्षिक आन्तरिक आम्दानी शिषकगत एकिकृत बिबरण २०७४ श्रावण देखी चैत्र सम्म वडा १ देखि १० सम्म

नागार्जुन नगरपालिका सहकारी एन २०७५ निर्माणका निम्ति रायसुझाब संकलन

सहकारी एन २०७५ निर्माणका निम्ति रायसुझाब संकलन गर्ने उद्देश्यले क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सहकारीहरुको रायसुझाब संकलन तथा आभिमुकिकरण कार्यकमबाट सहकारी बिद्येक निर्माणका लागि राय सुझाब दिनको लागि १५ दिन भित्र पेश गर्न निर्णय गरियो |

 

Pages